Linn Sigrid Bratland kombinerer gamle håndverksteknikker med en helt særegen bruk av emalje. Alle smykkene er unike, laga i den lille bygda Haukeli, øverst i Telemark. Verkstedet ligger mellom høye fjell i de gamle lokalene til Edland industri og Fjellbygda er det siste tettstedet før Haukelifjell. Både den unike kulturhistorien og naturen i dette området er en utømmelig kilde til inspirasjon.