Det som inspirerer meg er dynamikken i naturen, og de endringer som skjer ute oversetter jeg til tre og metall. På denne måten oppstår skulpturelle gjenstander som bærer med seg ulike stemninger og tilstander fra mitt indre landskap. Derfor virker de endringene oftest som en fusjon av det naturlige og det magiske.